Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učíme se ve třetí třídě

 

 

Vážení rodiče, milí žáci,

zde najdete informace k výuce anglického jazyka ve skupině anglický jazyk A1. 

V letošním roce se učíme dle učebnice Happy Street 1, která navazuje na učebnici 2. ročníku. Žáci mají k dispozici pracovní sešit s vloženým CD, kde najdou písničky a příběhy z učebnice.

Dalším zdrojem jsou učiva webové stránky, kde naleznete slovní zásobu s poslechem, příběhy, písničky hry.

Doporučuji používat stránky k učebnici pro domácí procvičování. 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

Očekávané výstupy v říjnu:

 • žáka pozná školní pomůcky, rozliší je poslechem, čte je, napíše
 • žák zná barvy, rozliší je poslechem, čte a napíše
 • zná názvy některých hudebních nástrojů
 • tvoří jednoduché otázky začínající na Wh- a odpovídá na ně
 • přečte krátký příběh
 • porozumí krátkým poslechovým textům
 • napíše jednoduchý email
 • vyjádří odkud je a jak mluví
 • zná některé anglicky mluvící země

19. - 23.10 2020

1. hodina opakování učiva UNIT 2

 • Zopakuj si znalosti a dovednost z 2. lekce.
 • Otevři si PS s. 17, na této stránce je přehled učiva.
 • Vyjmenuj vyobrazené školní potřeby.
 • Přečti řadu čísel.
 • Vybarvi tvary barvami, které jsme se učili a vyjmenuj použité barvy.
 • Úplně dole se zamysli nad svými pokroky a označ jednu ze tří možností:

OK=v pořádku                                                                  Good = dobrý                                    Excellent= vynikající

 

2. hodina příběh Colin in Computerland

3. hodina UNIT 3- příběh, slovní zásoba hračky

 

DÚ tento pro týden 12.-15.10.

 • přečti si v učebnici na s.13 email
 • řekni někomu doma nahlas, co jsi se dozvěděl
 • najdi ve textu následující věty a přečti je z textu v angličtině, řešení najdeš pod větami:

Já jsem Greg. 

Moje škola je Happy Street School.

Jak se jmenuješ?

Pošli mi email brzy!

Moje učitelka je slečna Davis.

Já jsem z Anglie.

Kolik je ti let?

......................................................................................

I´m Greg.

My school is Happy Street School.

What´s your name?

Send me an email soon!

My teacher is Miss Davis.

Já jsem z Anglie.

How old are you?

V pracovním sešitě na s. 13 je prázdný email. Projdi si neúplné věty a zkus alespoň některé doplnit. Může Ti pomoci email v učebnici na s. 13. Když si nebudeš vědět rady, použij nápovědu - vyplněný email, který jsi dnes dostal ve škole.

Dobrovolný úkol-pokud chceš a zvládneš, napiš mi opravdový email na cermakovao@zsjungsady.cz

 

 • 12.10.-15.10.
 • zvládli jsme napsat test - znalost barev
 • opakovali jsme anglicky mluvící země u mapy
 • učíme se reagovat na otázku WHERE ARE YOU FROM? (ODKUD JSI?)
 • Píšeme I am from the Czech Republic. I speak Czech.( pracovní sešit s.12)

5.10.-8.10.

29.9.-1.10.

 • učebnice s.9, poslech příběhu, čtení vět, dramatizace
 • užití otázky CAN I BORROW...,PLEASE? a  odpovědi HERE YOU ARE
 • pracovní sešit s.8,9
 • test 1(číslovky, pozdravy, fráze s použitím nápovědy)

21.9.-25.9.

 • Učebnice s.7, pozdravy při setkání a rozloučení
 • s.8, 9, názvy školních potřeb

písnička:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_02/singalong_unit02chant?cc=cz&selLanguage=cs

slovní zásoba:

 https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_02/picturedictionary_02_01?cc=cz&selLanguage=cs

pracovní sešit s. 4-7, 8/2

 

16.9.

 • Postavy a jejich jména z učebnice Happy Street procvičuj zde, ptej se WHO IS THIS? = WHO´S THIS?:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_01/picturedictionary_01_02?cc=cz&selLanguage=cs

 • Počítáme do 10.

Procvičuje zde:https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg

A na stránkách Happy Street:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_01/picturedictionary_01_01?cc=cz&selLanguage=cs

 

Očekávané výstupy v září:

 • žáka reaguje na na pozdravy při setkání a rozloučení
 • žák reaguje na otázky Kdo je to? Jak se máš?, uvedené otázky pokládá
 • čísla 1-10, žák rozliší poslechem, přečte napíše

Poslechni si úvodní příběh a písničku:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_01/singalong_unit01song2?cc=cz&selLanguage=cs