Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učíme se ve třetí třídě

Po dobu distanční výuky jsou aktuální výukové materiály a poznámky k výuce jednotlivých tříd zveřejňovány v prostředí TEAMS.

MERRY CHRISTMAS

https://www.youtube.com/watch?v=xxO7_Kq56pc  Peppa Pig

https://www.youtube.com/watch?v=dvcjt7zoKhU   Peppa Pig

https://www.youtube.com/watch?v=DM6s69p5ssY

30.11.-3.12. 2020

 • Učebnice s. 24, téma V obchodě, procvičujeme názvy zboží
 • Pracovní sešit s.29
 • Učíme se pravidlo užití neurčitého členu a/ an
 • Opakujeme názvy hraček, otázky a pokyny jako přípravu na test 2
 • TEST 2 dne 3.12.

 

23.- 27.11.2020

 

V pondělí 23.11. v 9 hodin nabízím žákům konzultaci, mohou se připojit.

Ve středu a ve čtvrtek proběhne online hodina vždy pro polovinu skupiny.

Na ONLINE hodině :

 • Přečteme si naše napsané emaily z minulé hodiny
 • Zkontrolujeme si splněná zadání z minulého týdne
 • Začneme UNIT 4 s názvem At the shop s. 24

1. HODINA (samostatně doma)

 • otevři si učebnici na s. 24, pozorně si prohlédni obrázek

Where are we?            Kde jsme ?

We are at the shop.   Jsme v obchodě.

 • Popiš nahlas, co vidíš na obrázku. Pojmenuj osoby, které vidíš

Who is this?       It´s Jack.

Who is this ?      It´s Daisy.

Who is this ?      It´s Jason. (  He is a shop assistant. On je prodavač. A mimochodem má stejné jméno jako Jason Owensmiley

 • Pojmenuj zboží, které vidíš. Pokud znáš anglický název, řekni ho.
 • Poslechni si písničku:

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_third_CD2_Track_2.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Které názvy zboží slyšíš v písničce?

AN APPLE            AN ORANGE       A CAKE                 A PEAR                 A BANANA         AN ICE CREAM

JABLKO                POMERANČ       DORT                    HRUŠKA               BANÁN                ZMRZLINA

 

2. HODINA (samostatně doma)

Prohlédni si test k lekci 3 (UNIT3) , projdi si ho, vyzkoušej. Dopiš, co zvládneš. Neposílej, je to jen příprava na test.

TEST 3_domácí procvičení.docx

 

 

 

 

16.-20.11.

Možnost konzultace 23.11. v 8:55

TENTO TÝDEN JEŠTĚ ZŮSTANEME U HRAČEK

1. hodina

 • Otevři si učebnici na s. 21. Prohlédni si pozorně stránku. Možná, že si vzpomeneš, že už jsme jednou podobný email četli a psali.
 • Pozorně si email přečti. Zkus si přeložit každou větu.
 • ŘEŠENÍ:

Ahoj!

Děkuji Ti za Tvůj email.

Podívej! Toto je moje oblíbená hračka.

Není to panenka. Je to robot.

Je zelený a bílý. Je skvělý!

Umí chodit a říkat „Ahoj“!

Jaká je Tvoje oblíbená hračka?

Pošli mi email brzo!

Greg

 

 Na online hodině si email spolu přečteme a napíšeme odpověď.

 • Pokračuj v pracovním sešitě na s. 23 cv. 1. Nahoře na stránce jsou fotografie věcí a jsou pojmenované anglicky. Správnou výslovnost si řekneme na hodině.
 • Zkus zapojit svoji fantazii a nakresli do volné plochy hračku, která je vytvořená z věcí na fotografii. Například auto, které je vytvořené z krabice a knoflíků. Inspiraci hledej v učebnici na s. 20, ale jistě i něco vymyslíš sám/sama.
 • Dole pod obrázkem doplň věty.

NAPŘÍKLAD:

This is my car. (To je moje auto.)

It´s made from two boxes and eight buttons. (Je vyrobené ze dvou krabic a osmi knoflíků.)

 

2. hodina

 

 

 

9.11.-13.11.

1. HODINA

 1. What´s this?
 2. Is it a car?
 3. Is it a robot?
 4. Is it a rocket?
 5. I don´t know.
 6. Yes, it is.
 7. No, it isn´t.

Řešení:

 1. Co je to?
 2. Je to auto?
 3. Je to robot?
 4. Je to raketa?
 5. Já nevím.
 6. Ano, je.
 7. Ne, není.
 • Vezmi si svůj oranžový sešit a napiš si věty, které jsi hledal, do sešitu.
 • Na jednom řádku bude anglická věta a hned vedle její překlad. PIŠ PSACÍM PÍSMEM.

Vzor:

What´s this?                              Co je to?

Is it a car?                                   Je to auto?

.

.atd.

 

2. HODINA

 • Dnes si procvičíš vyjádření barva + předmět.
 • Čti po řádcích následující slovní spojení:

1           a blue lorry            a red robot       a green doll         a white car
2             a red doll            a white lorry         a yellow car        a blue robot
3           a green car         a yellow doll     a black robot     a red lorry
4           a blue lorry        a red robot         a green doll     yellow car
5           a red doll            a white lorry         a blue car            a green robot
6           a green car        a yellow doll     a white robot    a black lorry

 

 • Otevři si učebnici s. 19, je tam hrací plocha se šesti řádky. V každém řádku jsou čtyři hračky, mají různé barvy.
 • Zkus v každém řádku postupně pojmenovat všechny hračky, říkej barvu a předmět. Může ti pomoci předcházející text.
 • Pokud máš někoho, kdo si s tebou může zahrát hru, postupujte dle návodu v horní části stránky. Jeden“ přečte obrázky“ve vybraném řádku, druhý hádá, který řádek to je.
 • Otevři si pracovní sešit s. 22, cvičení 2.
 •  Vybarvi hračku zadanou barvou
 • Najdi, ke kterému obrázku patří který řádek.
 • PIŠ PSACÍM PÍSMEM a dopiš na každý řádek slovní spojení A +BARVA + PŘEDMĚT

GOOD LUCKwink

 

 

2.11. - 6. 11.  2020

Vážení rodiče, milí žáci,

distanční vzdělávání pokračuje, proto tento týden zahájíme on-line výuku Aj přes prostředí Teams v účtu Microsoftonline. Věřím, že se nám všem bude dařit. I nadále budou žáci dostávat podrobný popis zadání na týden, ale jen na 2 hodiny. 1 hodina v týdnu bude probíhat on- line v menší skupině.

Rozdělíme si naší skupinu na dvě části, seznam najdete na stránkách třídy. V době, kdy žák nebude na on-line výuce, pracuje si na zadaných úkolech samostatně. V případě, že se nemůže on-line výuky zúčastnit v stanoveném termínu, může využít termín druhé skupiny. Pokud něčemu nebude žák rozumět, může se spojit s vyučujícím v čase vypsané konzultace, viz rozpis.

Rozpis hodin:   

Pondělí 8:55-9:40 -konzultace k úkolům, v tuto dobu se žák může připojit a požádat o vysvětlení zadání, společné procvičení, poslech apod.

Středa 8:55 - skupina 1 online výuka

Čtvrtek 10:55 -skupina 2  online výuka

1. hodina

a car, a car, a car

a doll, a doll,….

a robot, a robot…

a train, a train…

a lorry, a lorry,…

a dinosaur, a dinosaur,..

 • Zkontroluj si podle učebnice a oprav případné chyby.

 

2. hodina

 • Otevři si pracovní sešit s. 21, prohlédni si obrázky hraček. Jsou pomíchané dohromady.
 • Pojmenuj, co na obrázcích vidíš.
 • Přečti nahlas slovní spojení vlevo dole u obrázků.
 • Vezmi si pastelky a označ okénka před slovy barvou, která tam patří.
 • Stejnou barvou obtáhni obrys hračky v pomíchaném obrázku.
 • Pojmenuj, co jsi našel. Např. A BLUE LORRY, A PURPLE BOOK,….
 • Otoč na s. 22 a vyřeš křížovku.

 

 

 

.

 

Očekávané výstupy v říjnu:

 • žáka pozná školní pomůcky, rozliší je poslechem, čte je, napíše
 • žák zná barvy, rozliší je poslechem, čte a napíše
 • zná názvy některých hudebních nástrojů
 • tvoří jednoduché otázky začínající na Wh- a odpovídá na ně
 • přečte krátký příběh
 • porozumí krátkým poslechovým textům
 • napíše jednoduchý email
 • vyjádří odkud je a jak mluví
 • zná některé anglicky mluvící země

19. - 23.10 2020

1. hodina opakování učiva UNIT 2

 • Zopakuj si znalosti a dovednost z 2. lekce.
 • Otevři si PS s. 17, na této stránce je přehled učiva.
 • Vyjmenuj vyobrazené školní potřeby.
 • Přečti řadu čísel.
 • Vybarvi tvary barvami, které jsme se učili a vyjmenuj použité barvy.
 • Úplně dole se zamysli nad svými pokroky a označ jednu ze tří možností:

OK=v pořádku                                                                  Good = dobrý                                    Excellent= vynikající

 

2. hodina příběh Colin in Computerland

3. hodina UNIT 3- příběh, slovní zásoba hračky

 

DÚ tento pro týden 12.-15.10.

 • přečti si v učebnici na s.13 email
 • řekni někomu doma nahlas, co jsi se dozvěděl
 • najdi ve textu následující věty a přečti je z textu v angličtině, řešení najdeš pod větami:

Já jsem Greg. 

Moje škola je Happy Street School.

Jak se jmenuješ?

Pošli mi email brzy!

Moje učitelka je slečna Davis.

Já jsem z Anglie.

Kolik je ti let?

......................................................................................

I´m Greg.

My school is Happy Street School.

What´s your name?

Send me an email soon!

My teacher is Miss Davis.

Já jsem z Anglie.

How old are you?

V pracovním sešitě na s. 13 je prázdný email. Projdi si neúplné věty a zkus alespoň některé doplnit. Může Ti pomoci email v učebnici na s. 13. Když si nebudeš vědět rady, použij nápovědu - vyplněný email, který jsi dnes dostal ve škole.

Dobrovolný úkol-pokud chceš a zvládneš, napiš mi opravdový email na cermakovao@zsjungsady.cz

 

 • 12.10.-15.10.
 • zvládli jsme napsat test - znalost barev
 • opakovali jsme anglicky mluvící země u mapy
 • učíme se reagovat na otázku WHERE ARE YOU FROM? (ODKUD JSI?)
 • Píšeme I am from the Czech Republic. I speak Czech.( pracovní sešit s.12)

5.10.-8.10.

29.9.-1.10.

 • učebnice s.9, poslech příběhu, čtení vět, dramatizace
 • užití otázky CAN I BORROW...,PLEASE? a  odpovědi HERE YOU ARE
 • pracovní sešit s.8,9
 • test 1(číslovky, pozdravy, fráze s použitím nápovědy)

21.9.-25.9.

 • Učebnice s.7, pozdravy při setkání a rozloučení
 • s.8, 9, názvy školních potřeb

písnička:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_02/singalong_unit02chant?cc=cz&selLanguage=cs

slovní zásoba:

 https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_02/picturedictionary_02_01?cc=cz&selLanguage=cs

pracovní sešit s. 4-7, 8/2

 

16.9.

 • Postavy a jejich jména z učebnice Happy Street procvičuj zde, ptej se WHO IS THIS? = WHO´S THIS?:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_01/picturedictionary_01_02?cc=cz&selLanguage=cs

 • Počítáme do 10.

Procvičuje zde:https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg

A na stránkách Happy Street:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_01/picturedictionary_01_01?cc=cz&selLanguage=cs

 

Očekávané výstupy v září:

 • žáka reaguje na na pozdravy při setkání a rozloučení
 • žák reaguje na otázky Kdo je to? Jak se máš?, uvedené otázky pokládá
 • čísla 1-10, žák rozliší poslechem, přečte napíše

Poslechni si úvodní příběh a písničku:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_01/singalong_unit01song2?cc=cz&selLanguage=cs